Bestyrelsen værdier og samarbejde
- med inspiration fra tangoen